Juletræet med sin pynt

Juletræet med sin pynt

Juletræet har en kort historie i Danmark. Selvom vi synes, at juletræet hører til en rigtig gammeldags jul, så er traditionen relativt ny - især hvis vi sammenligner med andre af julens traditioner.

Juletræet - i dag

Skal det være helt rigtigt, må juletræet være af den gode gamle type, dvs. rødgran. Men da skikken med juletræet blev indført for godt og vel et par hundrede år siden, eksisterede centralvarme endnu ikke. De fleste hjem var kolde og klamme og derfor perfekt egnede til rødgran, der ellers er meget tilbøjelig til at miste nålene, når temperaturen stiger. I dag er situationen en anden, og derfor er de fleste træer af normanns-typen. Dette juletræ er lidt mere blåligt i nålene, som til gengæld er bløde og holder hele julen uden at drysse. Ifølge traditionen skal juletræet blive stående indtil Helligtrekonger.

Fæld dit eget juletræ

For mange er det blevet en hyggelig tradition selv at udvælge og fælde deres eget juletræ. Men de fleste køber træet på et af de tusindvis af salgssteder over hele landet. Ofte er det velgørende organisationer, der står for salget af juletræer. På den måde gør de ikke alene en god gerning. De tjener også penge ind til deres forening.

Juletræet pyntes

Juletræet udvælges så sent som muligt og pyntes, når børnene absolut ikke kan vente længere - oftest et par dage før juleaften. Med hensyn til julepynten er der frit slag - dog inden for visse faste rammer. Der bør være en stjerne i toppen og lysene skal helst være levende stearinlys. Hvis de gamle traditioner skal holdes i hævd, skal træet også forsynes med guirlander af dannebrogsflag, kræmmerhuse fyldt med kager og konfekt, små legetøjsinstrumenter og fehår.

Men "Danish Design" har forlængst påvirket dette område. Mange internationalt kendte virksomheder præsenterer hvert år ny, elegant julepynt, der værdsættes og samles på. Ikke alene af danskere, men også af connaisseurs over hele verden. Der var dog enkelte hævede øjenbryn rundt om i verden, da Georg Jensen i 2003 præsenterede årets juleornament: En julegris. Det er ikke alle steder i verden, at en gris er et juledyr, som man pynter sit juletræ med.

Selv om puritanerne kræver levende lys på juletræet, er de elektriske lysranker ved at vinde indpas i Danmark, men vel at mærke kun så længe, vi taler om klare pærer, ikke farvede!

Tidligere var det familiens overhoved, der alene stod for pyntning af juletræet. Det blev først præsenteret for resten af familien, når maden var spist. I dag er det almindeligt, at alle deltager aktivt i pyntning af juletræet.

Juletræet - historisk set

Danmarks første juletræ

Danmarks første juletræ blev tændt på et sydsjællandsk gods i 1808. Grevinde Wilhelmine Holstein fra det sjællandske gods Helsteinborg pyntede i julen 1808 et grantræ for sin lille datter.

Det havde hun set i Holsten i det nuværende Tyskland og det var både kønt, højtideligt og festligt. Dermed blev grevinden den første dansker med et juletræ.

Holstensk jul i København

Juleaften i 1811 tændtes det første københavnske juletræ i Ny Kongensgade nr. 221 hos den unge doktor Martin Lehmann, hans kone Frederikke og deres lille søn Orla på 1½ år. Københavnerne var forberedte på, at noget usædvanligt var i gære, idet man et par dage forinden havde båret et stort grantræ inden for i stuen.

Juleaften ved 17-tiden kunne nysgerrige københavnere konstatere, at Lehmanns, der var fra Holsten, havde stillet træet op inde i stuen og sat tændte lys på grenene. Martin Lehmann var præstesøn fra Holsten og har formodentlig kendt juletræsskikken fra sin egen barndom.

Grundtvig var imod juletræet

Allerede i 1400-1500 årene holdt tyske håndværkerlaug en slags juletræsfest, hvor et stort pyntet grantræ blev sat ind i laugssalen i forbindelse med julen. Træet stod til Helligtrekonger, hvor medlemmernes børn fik lov at tage de smågaver, der hang på træets grene. Det var ikke alle, der brød sig om den nye idé.

Grundvig, som har skrevet mange af vores julesalmer, mente, at det var "udtryk for en udvandet kristendom" og at det burde "med rod oprykkes". Sådan skrev han i tidsskriftet "Dannevirke" i 1817.

Allerede seks år efter havde han tilsyneladende overgivet sig og mente nu, at træet er sendt fra Gud og derfor acceptabelt. Træerne havde også vundet indpas i mange af hans kollegaers hjem. Ingemann var meget betaget af juletræet, som han første gang så ved julefest hos sin forlovede i 1815. Han skrev julesalmerne: Dejlig er jorden, Julen har bragt velsignet bud og Glade jul, dejlige jul.

Juletræer bliver almindelige

Private har sandsynligvis også haft juletræ, for der findes love som forbyder, at man blot går ud i skoven og hugger et træ om til jul. Nogle steder fandtes endda trævagter, som holdt øje med, at kun de, der havde lov, huggede juletræer om. I 1600-tallets Strasbourg var private træer pyntet med glimmersager, papirroser, sukkersager og dukker.

I løbet af 1800-tallets første årtier begyndte træet at blive almindeligt over hele landet, ikke mindst hos f.eks. præster og lærere, der ikke ville stå tilbage for de københavnske borgerhjem. Nogle af de første provinsjuletræer vakte betydeligt røre. Da lærer Jurgensen i Kolding tændte sit træ i 1822 kom folk styrtende, fordi de troede, at der var ildebrand.

Nødjuletræer og juletræer af grønkål

Det varede en del år, før juletræsskikken slog bredt igennem. Først omkring 1. verdenskrig bliver juletræet rigtigt udbredt uden for borgerskabet. Selv efter dette tidspunkt var det langtfra alle, der havde råd til at anskaffe sig et træ med lys og pynt.

Men at skikken var accepteret, er der næppe tvivl om. Det viser bl.a. de mange beretninger om, hvorledes familier i arbejderhjem anvendte substitutter og hjemmelavede træer. Kreativiteten var stor; der blev lavet træer af grønkålsstokke, grene og camouflerede kosteskafter. De blev pyntet med købte lys, som var skåret igennem for at spare. Også fagbevægelsen tog juletræet til sig og arrangerede sammenkomster for medlemmernes børn.

Del denne side

Juletræets historie

Bliv klogere på juletræets historiske baggrund i Danmark. Hvor kommer juletræet fra, hvornår blev juletræet almindeligt og hvordan pyntes juletræet i dag.

Danmarks første juletræ

Holstensk jul i København

Grundtvig var imod juletræet

Juletræer bliver almindelige

Juletræet - i dag

Overnatning i Toppen af Danmark

Bo godt i Toppen af Danmark

Find det helt rette overnatningssted for dig i din ferie.

Følg os på Facebook